คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย ที่พึ่งทางใจในการเดินทาง

0
18054

เดินทางปลอดภัย คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย ที่พึ่งทางใจในการเดินทาง


การใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย หลักใหญ่ๆ ก็คือ ต้องขับขี่หรือใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท แต่หลายครั้งตามที่เราเห็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์บ้างหรือตามคลิปที่บันทึกได้จากกล้องติดรถที่เผยแพร่กันทางโลกออนไลน์บ้าง มีบ่อยครั้งที่ความเสียหายและอันตรายที่เกิดขึ้น เป็นผลกระทบจากความประมาทของผู้อื่น ดังนั้น จึงไม่อาจฟันธงได้แบบ 100% เลยว่า ถ้าคุณขับรถโดยไม่ประมาทแล้ว คุณจะปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

และคงไม่สามารถคาดเดาได้ว่า วันนี้เมื่อคุณขับรถออกจากบ้าน คุณจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณออกจากบ้านด้วยใจสบายก็คือ ที่พึ่งทางใจ ความเชื่อตามหลักศาสนาที่เป็นหลักใจให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หากมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในใจแล้ว ท่านจะคุ้มครองตัวคุณให้เดินทางอย่างปลอดภัย การมีบทสวดมนต์หรือคาถาอยู่ในใจนั้น ต่อให้ไม่ได้เป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามคำยืนยัน อย่างน้อยๆ บทสวดมนต์นั้นก็ช่วยให้ตัวของคุณเองมีจิตที่สงบ มีสมาธิตั้งมั่น มีสติในการขับรถ ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และที่สุด หากคาถาหรือมนต์เหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเชื่อมกับจิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณเอง ก็จะช่วยให้คุณนั้นแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง เรื่องนี้ อาจพิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ แต่สำหรับชาวพุทธนั้น ความเชื่อเหล่านี้มีหลักฐานยืนยันอยู่บ่อยๆ ว่าเป็นที่พึ่งได้ ที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างไร อย่างน้อยๆ ก็มีประโยชน์ในเรื่องสติ ที่พึ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจ หรือจะอิงวิทยาศาสตร์ทางใจนิดๆ ก็ต้องบอกว่า สิ่งดีๆ จะมีกฎของแรงดึงดูดที่จะดึงแต่สิ่งดีๆ เข้าสู่ตัวคุณ ลองสวดคาถาแคล้วคลาดสักหน่อย ก็ไม่เสียหายอะไร อย่างน้อยก็ดีต่อใจคุณเอง

คาถาที่แนะนำมีอะไรบ้าง มาดูกัน แล้วเลือกใช้ตามความชอบใจ


 1. คาถาขับรถปลอดภัย

  ตั้งนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) แล้วค่อยท่องคาถานี้ว่า
  “เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

คาถานี้เป็นการแผ่เมตตาไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกทิศทาง ทำให้ไม่มีเวรมีภัย หรือเป็นศัตรูกับใคร เป็นคาถาเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนอื่น


 1. คาถาเดินทางไกล

  “มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ  มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คาถานี้ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกล จะช่วยให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย


 1. คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค

  “สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

เป็นคาถาที่มีความหมายสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวดา แต่เชื่อว่า ทำให้เดินทางปลอดภัย ไม่มีอุปสรรค


 1. คาถาเดินทางปลอดภัย มีสติ ไม่หลับใน

“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

ด้วยความเชื่อว่า การที่มีใจผูกพันกับพระพุทธเจ้าทำให้มีสติตลอดเวลา สตินี้แหละสำคัญในการขับรถ ไม่ทำให้หลับใน


 1. คาถายามคับขัน
  “พุทโธ เม สะระนัง เลนัง ตาณัง ชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

คาถานี้ ประยุกต์การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของชีวิต นับเป็นการผูกใจไว้กับสิ่งสูงสุด เหมาะที่จะใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวยามเกิดภาวะคับขันในชีวิต


 1. คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”

เป็นการอาราธนาพระรัตนตรัยให้ลงรักษา ก่อนที่จะอัญเชิญพระเครื่องติดตัวเพื่อบูชา และเป็นที่พึ่ง การกล่าวคำอัญเชิญนี้ เป็นการตั้งเจตนารมณ์ที่ยินดีรับให้คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย


 1. คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี (วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ (วันที่เดินทาง)
ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า (และคณะ) เดินทางโดยปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตูเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ (รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ) และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”


 1. คาถารอดพ้นอันตราย

  “นะรา นะระ หิตัง เทวัง นะระ เทเรหิ ปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิ สุคะตังชินัง”

เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ใช้สวดในยามต้องเผชิญกับภาวะคับขันในชีวิต จึงเหมาะจะจำให้ขึ้นใจ เวลาเจออันตรายแบบเฉพาะหน้า ถ้อยคำนี้จะได้ผุดขึ้นในใจทันที นัยว่า ปกป้องได้กระทั่งความปลอดภัยจากการถูกปองร้าย สะกดรอยตาม


 

 1. คาถาป้องกันภัยพิบัติ

  “ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

เป็นการตั้งจิตบูชาพระรัตนตรัย ระลึกถึงอานุภาพของบุญ ก่อนที่จะทำอะไรได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้ว สิ่งดีๆ จะเกิดแก่ชีวิต จึงนิยมสวดบทนี้ ก่อนเดินทางเพื่อให้แคล้วคลาดจากอันตราย


 

 1. คาถาแคล้วคลาด

  “พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะ    รักกะเมสะเม”

สวดคาถาบทนี้ 3 จบก่อนขับรถเดินทางไกล

บทสวดรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ช่วยให้ผู้สวดมีสติสัมปชัญญะที่ดี ซึ่งสตินั้นเป็นคุณสมบัติต้นๆ ของคนที่ขับรถ ช่วยให้ขับรถไม่ประมาท และมีสติในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี แม้มีผู้อื่นประมาทมากระทบต่อตัวเอง

ลองเลือกคาถาที่สวดได้คล่องปาก เหมาะสมกับตัวเองแล้วสวดให้ติดปากติดใจ จะได้เป็นอัตโนมัติ ทุกครั้งก่อนขับรถเดินทาง เพื่อความมีสติ ไม่ประมาท แคล้วคลาดจากภัยอันตรายที่อาจมาเยือน