อาการผิดปกติของห้องส่งกำลังเกิดจากอะไร

0
12489
ระบบส่งกำ ลังรถยนต์

ระบบส่งกำลังรถยนต์ อาการผิดปกติของห้องส่งกำลังเกิดจากอะไร


ระบบส่งกำลังของรถยนต์จะทำการถ่ายทอดการหมุนของเครื่องยนต์ไปยังล้อ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ได้เป็นหลัก หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นที่ห้องส่งกำลัง ก็จะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถยนต์  เนื่องจากห้องส่งกำลังต้องทำหน้าที่เปลี่ยนอัตราทดเฟืองระหว่างเครื่องยนต์กับล้อรถยนต์ จะได้เหมาะสมกับสภาพของการขับขี่ขณะนั้นๆ  ห้องส่งกำลังช่วยเปลี่ยนแปลงทอร์คและอัตราเร็วรอบที่ออกจากเครื่องยนต์ ถ้าเวลาที่รถเริ่มเคลื่อนตัวออกต้องใช้ปริมาณทอร์คจำนวนมาก จึงต้องใช้เกียร์หนึ่ง เพราะเกียร์หนึ่งมีอัตราทดเฟืองสูงที่สุด ขณะที่รถกำลังถอยหลัง ห้องส่งกำลังจะช่วยทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการหมุนของล้อรถยนต์ ทำให้รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ถอยหลังได้ โดยทั่วไปห้องส่งกำลังจะติดตั้งอยู่ด้านหลังคลัทซ์


อาการผิดปกติของห้องส่งกำลัง

อาการผิดปกติของห้องส่งกำลังนั้นมีด้วยกันหลายประการ แต่ละอย่างก็มีต้นเหตุที่ผู้ขับขี่ควรศึกษาไว้ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและทันท่วงที ลองมาดูกันว่า มีอะไรเป็นข้อสังเกตบ้าง

  1. ห้องส่งกำลังมีเสียงดังที่เกียร์ว่างระบบส่งกำ ลังรถยนต์

ขณะที่รถหยุดชั่วขณะและผู้ขับเปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างแล้วได้ยินเสียงดัง ต้องตรวจเช็คแล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เป็นเรื่องต่อไปนี้

1.1 เช็คศูนย์ของห้องส่งกำลังกับเครื่องยนต์ การที่เกิดเสียงดังอาจเกิดจากเหตุศูนย์ไม่ตรงกัน หากพบแล้วให้ตั้งใหม่ให้ถูกต้อง เสียงที่ดังก็จะหายไป

1.2 แบริ่งในห้องส่งกำลังแห้งเกินไป อาจเกิดจากหล่อลื่นไม่เพียงพอ อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นไปได้ว่าแบริ่งชำรุดหรือสึกหรอมากแล้ว ทางที่ดีถ้าเพิ่มการหล่อลื่นแล้ว อาการเสียงดังก็ยังไม่หาย ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแบริ่งใหม่ได้แล้ว

1.3 ระดับน้ำมันหล่อลื่นของห้องส่งกำลังต่ำเกินไป เป็นเหตุให้ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงพอ เมื่อเกิดการเสียดสีขึ้น จึงทำให้มีเสียงดัง วิธีแก้ไขก็เพียงเติมน้ำมันหล่อลื่นให้มีระดับที่พอเหมาะ

1.4 เฟืองในห้องส่งกำลังสึกหรอ  หักชำรุด ให้เช็คสภาพดูว่า ถึงเวลาเปลี่ยนเฟืองใหม่หรือแค่ซ่อมตรงรอยกัดกร่อนก็พอ ขึ้นอยู่กับสภาพที่เป็นอยู่

1.5 เสียงดังเกิดจากเพลาตามชำรุดหรือสึกหรอ หมดอายุ ถึงเวลาเปลี่ยนใหม่แล้ว

1.6 ระยะการขยับตัวตามแนวแกนของเพลาตามมีมากเกินไป  ถึงเวลาปรับใหม่ให้สมดุลและหากพบว่ามีชิ้นส่วนที่สึกหรอ ก็ต้องเปลี่ยนเลย


  1. ความผิดปกติเกิดจากไม่มีกำลังส่งผ่านห้องส่งกำลังระบบส่งกำ ลังรถยนต์

สาเหตุหลักที่ทำให้ไม่เกิดกำลังส่งผ่านห้องส่งกำลังนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

2.1 มีความเป็นไปได้มากว่า เกิดจากคลัตช์ลื่นไถล ทำให้ขาดกำลังส่งผ่านจากห้องส่งกำลัง ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า เกิดจากผ้าคลัตซ์เสื่อม สึกหรอ เกินกว่าจะใช้งานต่อ  หรืออีกอย่างก็คือ เกิดจากการปรับคลัตช์ไม่เหมาะสม

2.2 มีความผิดปกติที่ฟันของเฟือง สึกกร่อนชำรุดมากจนถ่ายทอดกำลังไม่ได้

2.3 กลไกในระบบการเปลี่ยนเกียร์หรือก้ามปูหักแล้ว

2.4 เฟืองหรือเพลงแตกหักเสียหาย จนส่งกำลังไม่ได้

2.5 ลิ่มที่ใช้ถ่ายทอดกำลังขาด ขาดตัวเชื่อมจนส่งกำลังไม่ได้


อาการผิดปกติของห้องส่งกำลังนั้น ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของล้อรถยนต์ ทั้งการออกตัว เคลื่อนที่ ถอยหลัง แต่โชคดีที่ยังมีสัญญาณเตือน สำคัญว่า เมื่อมีความผิดปกติ ผู้ใช้รถต้องรีบตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว จะได้ไม่เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์