ขับรถใหม่ป้ายแดง ต้องรู้เรื่องนี้

0
11816
ขับรถป้ายแดง

ขับรถป้ายแดง ขับรถใหม่ป้ายแดง ต้องรู้เรื่องนี้


ใครๆ ก็อยากจะขับรถใหม่ “ป้ายแดง” จะเพื่อความภาคภูมิใจที่สามารถมีรถใหม่ใช้ หรือจะเพื่อโอ้อวดฐานะทางเศรษฐกิจก็แล้วแต่ ยิ่งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาด้วยแล้วการได้ ขับรถป้ายแดง เป็นความฝันที่สวยหรูที่ทำให้มีกำลังใจในการทำงานอย่างหนึ่ง ที่กล่าวนี้ยกเว้นคนที่มีฐานะร่ำรวยชนิดจะซื้อรถป้ายแดงเมื่อไหร่ก็ได้

แต่เมื่อมีโอกาสได้เป็นเจ้าของและขับรถป้ายแดงแล้ว อย่าลืมศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถป้ายแดงด้วย เดี๋ยวรถป้ายแดงจะทำให้เจ้าของเดือดร้อนตั้งแต่ยังอุ่นๆ จากศูนย์ฯ

เพราะค่าปรับ 10,000 บาทเวลาทำผิดกฎหมายจราจรนั้น ไม่สนุกเลย และอาจถึงขนาดรู้สึกว่า รถไม่เป็นมงคลกับชีวิตด้วยซ้ำไป กฎระเบียบปฏิบัติมีอะไรบ้างที่ควรรู้ มาดูกัน


รถป้ายแดงไม่ได้ใช้เฉพาะกับรถใหม่

ความคุ้นเคยของคนทั่วไป จะเข้าใจว่า ต้องรถใหม่เท่านั้นจึงจะใช้ป้ายแดงเพราะกำลังรอป้ายทะเบียนตัวจริงอยู่ แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เฉพาะรถใหม่เท่านั้น แต่รวมถึงรถที่กำลังอยู่ระหว่างรอขายหรือซ่อมก็ใช้ป้ายแดงได้ รถป้ายแดงนั้น ตามกฎหมายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาขับบนถนนหลวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต นี่คือหลักกฎหมาย ส่วนรถใหม่นั้น ติดป้ายแดงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี พ.ศ. 2522


อย่าลืมลงรายละเอียดในคู่มือเสมอ

การขับรถป้ายแดงนั้น ผู้ขับขี่จะต้องลงบันทึกในสมุดคู่มือเสมอ  ในบันทึกนั้นจะต้องระบุถึงชื่อผู้ขับรถ เวลาในการใช้รถ และจุดหมายปลายทางที่จะไป หรืออื่นๆ ไม่เช่นนั้น หากตำรวจเรียกตรวจ อาจถูกปรับถึง 1,000 บาท


การขับรถป้ายแดงในเวลากลางคืน ต้องได้รับอนุญาตก่อน

ขับรถป้ายแดง

ในพรบ.รถยนต์ ปี พ.ศ. 2522 ระบุไว้ในม. 27 กำหนดให้รถป้ายแดงขับขี่ได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และจะต้องมีการจดลงสมุดบันทึก และให้นายทะเบียนเซ็นยืนยันมา ถ้าได้หลักฐานนี้แล้วก็สามารถขับขี่รถป้ายแดงในช่วงกลางคืนได้ ข้อสำคัญอย่าลืมพกสมุดพร้อมหลักฐานติดตัวไปด้วย ไม่เช่นนั้น ได้รับอนุญาตก็เหมือนไม่ได้รับ เพราะไม่มีหลักฐานยืนยัน


สาเหตุที่ต้องห้ามขับรถป้ายแดงในเวลากลางคืน?

โดยทั่วไป ป้ายทะเบียนรถยนต์จะใช้สีขาวเป็นหลัก เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ผิดกับป้ายชั่วคราวที่เป็นป้ายแดง เมื่อถึงเวลากลางคืน สีที่เข้มจะทำให้กลมกลืนไปกับความมืด ดังนั้น จึงมีโอกาสเป็นไปได้ว่า เมื่อผู้ขับขี่รถป้ายแดงทำความผิดในเวลากลางคืน หากคนขับรีบขับรถหนี ไม่รับผิดชอบ ผู้พบเห็นหรือคู่กรณีจะมองเห็นป้ายไม่ชัด ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงไปถึงผู้กระทำความผิดได้

ที่กล่าวนี้ เนื่องจากในสมัยก่อนเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เหตุผลนี้จึงสามารถฟังได้ว่า มีความเป็นไปได้เช่นนั้น แต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น กล้องติดรถยนต์มีใช้อย่างแพร่หลาย ประเด็นว่าจะมองไม่เห็นป้ายของผู้กระทำผิดในเวลากลางคืน อาจจะลดน้อยลงไป แต่ก็นั่นแหละ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจหลบเลี่ยงได้ กฎหมายนี้จึงยังคงมีใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ป้ายแดงเป็นป้ายชั่วคราว ยังไม่ใช่ทะเบียนรถที่แท้จริง อีกไม่นานก็เปลี่ยนใหม่ กฎหมายจึงป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการหาตัวคนผิดตามป้ายทะเบียน


ห้ามใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด

ขับรถป้ายแดง

 

 

รถป้ายแดง ให้อะไรมากกว่าเป็นป้ายรถ ความภูมิใจ การได้อวดผู้คนรอบข้าง จนบางครั้งทำให้เจ้าของรถบางคนชอบที่จะติดป้ายแดงไว้นานๆ ให้เหมือนว่าขับรถใหม่อยู่เสมอ  กรณีนี้ต้องระวังเหมือนกัน เนื่องจากกฎหมายมีระบุว่า ป้ายแดงนั้นให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน ระหว่างรอป้ายทะเบียนถาวรเท่านั้น ถ้าใครใช้นานกว่านั้น อาจถูกมองว่า เจตนาหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนรถยนต์ ความผิดนี้มีโทษปรัสูงสุด 10,000 บาททีเดียว นับว่าไม่คุ้มแน่นอนหากมองเพียงว่า ป้ายแดงใช้แล้วเท่


รถป้ายแดงห้ามวิ่งข้ามเขต

รถป้ายแดงซึ่งเป็นรถออกใหม่ ระหว่างรอป้ายทะเบียนตัวจริงนั้น มีบัญญัติให้ใช้ได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุไว้ในป้ายเท่านั้น ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับออกนอกเส้นทาง ประเภทออกรถใหม่ปุ๊บก็ขับไปโชว์พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดนั้นทำไม่ได้  ถ้าถูกจับได้ ถูกปรับแน่นอน แต่ทว่า กฎก็มีข้อยกเว้น กรณีมีความจำเป็นต้องขับข้ามเขตจริงๆ จะต้องมีการลงบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด และที่สำคัญ ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน ลายมือชื่อของนายทะเบียนสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการขับข้ามเขตได้ ภายในเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาไป-กลับเอาไว้

ป้ายทะเบียนชั่วคราวสีแดง มีไว้เพื่อจุดประสงค์ให้เจ้าของรถใช้งานได้ในระหว่างรอป้ายทะเบียนอย่างเป็นทางการ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอนุญาตไว้อย่างเคร่งครัด อย่าเผลอตามใจตัวเองจนเปลี่ยนความสุข ความปลาบปลื้มที่ได้ใช้รถใหม่ จนฉลองด้วยการเสียค่าปรับเพราะทำผิด ไม่เช่นนั้นอาจรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเมื่อต้องใช้รถคันดังกล่าวในเวลาถัดไป

ขอให้มีความสุขกับการขับรถใหม่กัน